Αναζητηση

PostHeaderIcon CPERI / C.P.E.R.I.

ΑΓΓΛΙΚΑ - C

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά CPERI / C.P.E.R.I. ;

Αγγλική περιγραφή:
Chemical Process Engineering Research Institute

Ελληνική μετάφραση:
Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών