Αναζητηση

PostHeaderIcon CSCE / C.S.C.E.

ΑΓΓΛΙΚΑ - C

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά CSCE / C.S.C.E. ;

Αγγλική περιγραφή:
Commission on Security and Cooperation in Europe

Ελληνική μετάφραση:
Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη