Αναζητηση

PostHeaderIcon ICP-ES / I.C.P.-E.S.

ΑΓΓΛΙΚΑ - I

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά ICP-ES / I.C.P.-E.S. ;

Αγγλική περιγραφή:
Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry

Ελληνική μετάφραση:
Φασματοσκοπία Εκπομπής με Διέργεση Πλάσματος