Αναζητηση

PostHeaderIcon OECD / O.E.C.D.

ΑΓΓΛΙΚΑ - O

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά OECD / O.E.C.D. ;

Αγγλική περιγραφή:
Organization for Economic Co-operation and Development

Ελληνική μετάφραση:
Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη