Αναζητηση

PostHeaderIcon OSHA / O.S.H.A.

ΑΓΓΛΙΚΑ - O

 


Τι σημαίνουν τα αρχικά OSHA / O.S.H.A. ;

Αγγλική περιγραφή:
Occupational Safety and Health Administration

Ελληνική μετάφραση:
Δοιίκηση Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας