Αναζητηση

PostHeaderIcon ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ / ΓΕΝ.Ο.Π. Δ.Ε.Η. Κ.Η.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Γ

 


 

Τι σημαίνει ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ΚΗΕ / ΓΕΝ.Ο.Π. Δ.Ε.Η. Κ.Η.Ε. ;

  • Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού Δ.Ε.Η. στον Κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας
  •