Αναζητηση

PostHeaderIcon ΚΔΕΤΑ / Κ.Δ.Ε.Τ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Κ

 


 

Τι σημαίνει ΚΔΕΤΑ / Κ.Δ.Ε.Τ.Α. ;

  • Κρατική Δαπάνη για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
  •