Αναζητηση

PostHeaderIcon ΦΥΤ / Φ.Υ.Τ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Φ

 


 

Τι σημαίνει ΦΥΤ / Φ.Υ.Τ. ;

  • Φόρος υπέρ Τρίτων
  •