Αναζητηση

PostHeaderIcon a caelo usque ad centrum

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει a caelo usque ad centrum;

από τον ουρανό έως το κέντρο
Ή "από τον ουρανό σε όλη τη διαδρομή προς το κέντρο της γης».Στην κοινοτική νομοθεσία, μπορεί να αναφερθεί η παρωχημένη cuius est Solum eius est usque coelum διαφήμιση et ad inferos απόφθεγμα της κατοχής ιδιοκτησίας («για όποιον κατέχει το έδαφος, το δικό τους είναι μέχρι τον ουρανό και κάτω στο βυθό»).