Αναζητηση

PostHeaderIcon a posteriori

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει a posteriori;

από το τελευταίο
Με βάση την παρατήρηση (δηλαδή, εμπειρική γνώση), στην οπίσθια όψη του εκ των προτέρων. Χρησιμοποιείται στα μαθηματικά και τη λογική για να δείξει κάτι που είναι γνωστό μετά από μια απόδειξη που έχει πραγματοποιηθεί. Στη φιλοσοφία, χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι που μπορεί να είναι γνωστό από την εμπειρία.