Αναζητηση

PostHeaderIcon ab absurdo

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab absurdo;

από το παράλογο
Λέγεται για ένα επιχείρημα που προσπαθεί να αποδείξει την δήλωση της εγκυρότητας ενός επισημαίνοντας τον παραλογισμό της αντιπάλου θέσης ενός (πρβλ. έκκληση σε γελοιοποίηση) ή ότι ένας ισχυρισμός είναι ψευδής λόγω του παραλογισμού του. Δεν πρέπει να συγχέεται με το absurdum ad reductio, το οποίο συνήθως είναι ένα έγκυρο λογικό επιχείρημα.