Αναζητηση

PostHeaderIcon ab abusu ad usum non valet consequentia

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab abusu ad usum non valet consequentia;

οι συνέπειες της κατάχρησης δεν ακυρώνουν τη χρήση του
Δικαιώματα που καταχρώνται είναι ακόμα δικαιώματα (πρβλ. abusus μη usum tollit).