Αναζητηση

PostHeaderIcon ab inconvenienti

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab inconvenienti;

από ένα άβολο πράγμα, βασίσμένο στην ακαταλληλότητα
Νέα Λατινικά για το "βασίζεται στην ακαταλληλότητα", "από αναστάτωση" ή "από δυσκολίες". Μια inconvenienti ab argumentum είναι εκείνη που βασίζεται στις δυσκολίες που εμπλέκονται στην εφαρμογή μιας λογική, και, συνεπώς, μια μορφή έφεσης των συνεπειών. Αναφέρεται σε έναν κανόνα εκ του νόμου ότι ένα επιχείρημα από την ταλαιπωρία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.