Αναζητηση

PostHeaderIcon ab incunabulis

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab incunabulis;

από την κούνια
Έτσι, «από την αρχή" ή "από την παιδική ηλικία». Αρχέτυπα χρησιμοποιείται συνήθως στην αγγλική γλώσσα για να αναφερθεί στο αρχικό στάδιο ή την καταγωγή του κάτι, και ειδικά σε αντίγραφα των βιβλίων που είχαν συναφθεί πριν την εξάπλωση της τυπογραφίας γύρω στο 1500.