Αναζητηση

PostHeaderIcon ab initio

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab initio;

από την αρχή
«Στην αρχή», αναφερόμενος σε έρευνα ή έρευνα.Στη λογοτεχνία, αναφέρεται σε μια ιστορία που αποκαλύπτεται από την αρχή και όχι από τη μέση.Στην κοινοτική νομοθεσία, αναφέρεται σε κάτι που υποτίθεται από την αρχή ή από τη στιγμή της πράξης, παρά από τη στιγμή που το δικαστήριο κήρυξε έτσι. Μια δικαστική κήρυξη της ακυρότητας ενός εξ υπαρχής γάμου είναι άκυρη. Στην επιστήμη, αναφέρεται στις πρώτες αρχές. Σε άλλα πλαίσια, συχνά αναφέρεται σε αρχάριους ή πρακτικής εξάσκησης. Ab initio mundi σημαίνει «από την αρχή του κόσμου».