Αναζητηση

PostHeaderIcon ab irato

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab irato;

από ένα θυμωμένο άτομο
Από ένα πρόσωπο που είναι θυμωμένο. Χρησιμοποιείται στο Δίκαιο για την περιγραφή μιας απόφασης ή ενέργειας που αποβαίνει σε βάρος εκείνων που επηρεάζονται και έγινε βάση του μίσους ή του θυμού, και όχι στην αιτία. Ο τύπος irato φόρμα είναι αρσενικού γένους. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει μόνο για τους άνδρες.