Αναζητηση

PostHeaderIcon ab uno disce omnes

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ab uno disce omnes;

από έναν μαθαίνουν όλοι
Από το Αινειάδα του Βιργίλιου. Αναφέρεται σε καταστάσεις όπου ένα μόνο παράδειγμα ή παρατήρηση δείχνει μια γενική ή καθολική αλήθεια.