Αναζητηση

PostHeaderIcon absit invidia

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει absit invidia;

να λείπει το κακό
Αν και παρόμοια με την αγγλική έκφραση «καμία προσβολή», absit invidia δεν είναι μια απλή κοινωνική χειρονομία για να αποφευχθεί προσβολή, αλλά και ένας τρόπος για να αποκρούσει το κακό που κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν προληπτικώς ότι η εχθρότητα μπορεί να προκαλέσει τους άλλους. Επίσης, επεκτείνεται σε absit verbo invidia,που σημαίνει "μπορεί η κακία να είναι απούσα από τη λέξη" (πρβλ. absit iniuria verbis).