Αναζητηση

PostHeaderIcon acta deos numquam mortalia fallunt

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει acta deos numquam mortalia fallunt;

οι δράσεις των θνητών δεν εξαπατούν ποτέ τους θεούς
Tristia του Οβίδιου 1.2.97: si numquam tamen acta deos mortalia fallunt, / a culpa facinus scitis abesse mea "."Ωστόσο, αν ποτέ θνητές δράσεις παραπλανήσουν τους θεούς, / γνωρίζετε ότι το έγκλημα ήταν απών από το σφάλμα μου".