Αναζητηση

PostHeaderIcon ad absurdum

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - A

 


 

Τι σημαίνει ad absurdum;

στο παράλογο
Στη λογική, σε σημείο που να είναι ανόητη ή παράλογη. Βλ. επίσης την εις άτοπο απαγωγή.Δεν πρέπει να συγχέεται με absurdo ab (από το παράλογο).