Αναζητηση

PostHeaderIcon bona fide

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - B

 


 

Τι σημαίνει bona fide;

με καλή πίστη
Με άλλα λόγια, "καλές προθέσεις", "αμερόληπτα". Σε σύγχρονες εκφράσεις συνδηλώνει συχνά το "αληθές" ή "ειλικρινά". Biona fides δεν είναι ο πληθυντικός, αλλά η ονομαστική, και σημαίνει απλά «καλής πίστης». Αντίθετο του mala fide.