Αναζητηση

PostHeaderIcon bonum commune communitatis

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - B

 


 

Τι σημαίνει bonum commune communitatis;

κοινό καλό της κοινωνίας, γενικό καλό
Ή «γενική ευημερία». Αναφέρεται στο τι οφέλει μια κοινωνία, σε αντίθεση με το bonum commune hominis, που αναφέρεται σε αυτό που είναι καλό για ένα άτομο.