Αναζητηση

PostHeaderIcon bonum commune hominis

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - B

 


 

Τι σημαίνει bonum commune hominis;

κοινό αγαθό του ανθρώπου (συνήθως η ευτυχία)
Αναφέρεται στην ευτυχία ενός ατόμου, που δεν είναι «κοινό» στον βαθμό που συμβάλλει ο καθένας, αλλά σε ότι τα άτομα τείνουν να είναι σε θέση να βρουν την ευτυχία σε παρόμοια πράγματα.