Αναζητηση

PostHeaderIcon de novo

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - D

 


 

Τι σημαίνει de novo;

εκ νέου

 
Δημοφιλή Αγγλικά Ακρωνύμια
Δημοφιλής Λατινικές Φράσεις