Αναζητηση

PostHeaderIcon in fine (συντομογραφία i.f.)

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - I

 


 

Τι σημαίνει in fine (συντομογραφία i.f.);

στο τέλος