Αναζητηση

PostHeaderIcon in hunc effectum

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - I

 


 

Τι σημαίνει in hunc effectum;

Για το σκοπό αυτό