Αναζητηση

PostHeaderIcon in illo ordine (συντομογραφία i.o.)

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - I

 


 

Τι σημαίνει in illo ordine (συντομογραφία i.o.);

με αυτή τη σειρά, αντίστοιχα