Αναζητηση

PostHeaderIcon memores acti prudentes futuri

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - M

 


 

Τι σημαίνει memores acti prudentes futuri;

λαμβάνοντας υπόψη όσα έχουν γίνει, έχοντας επίγνωση του τι θα γίνει