Αναζητηση

PostHeaderIcon miserabile visu

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - M

 


 

Τι σημαίνει miserabile visu;

φοβερό στο θέαμα

 
Δημοφιλή Αγγλικά Ακρωνύμια
Δημοφιλής Λατινικές Φράσεις