Αναζητηση

PostHeaderIcon praemonitus praemunitus

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - P

 


 

Τι σημαίνει praemonitus praemunitus;

ο προειδοποιημένος είναι οπλισμένος