Αναζητηση

PostHeaderIcon vide supra (συντομογραφία v.s.)

ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ - V

 


 

Τι σημαίνει vide supra (συντομογραφία v.s.);

Βλέπε παραπάνω